Nakładem wydawnictwa IRSA w dwudziestą rocznicę śmierci Jerzego Tchórzewskiego opublikowana zostanie dwutomowa monografia twórczości malarza Cierpienie formy. Jerzy Tchórzewski. Malarstwo, której redaktorami są Krystyna Czerni i Józef Grabski.

Ukazał się już pierwszy tom opracowania Teksty zawierający kilkanaście artykułów naukowych i esejów stanowiących próbę analizy i interpretacji dorobku artystycznego Tchórzewskiego. Bogato ilustrowanym tekstom, z których część powstała specjalnie do tego tomu towarzyszy kalendarium oraz kompletna bibliografia przedmiotu

 

Drugi tom Katalog jest już w druku. Czytelnik znajdzie w nim obszerną część albumową obejmującą między innymi nigdy nie reprodukowane prace oraz Catalogue raisonné, który opracowano w oparciu o rozległą kwerendę.