JERZY TCHÓRZEWSKI. WIECZNY POCZĄTEK GWAŁTOWNEJ CHWILI. WIERSZE
red. Krzysztof Tchórzewski

 

Kraków-Warszawa 2003
252 x 232 mm, 64 stron
13 całostronicowych ilustracji cz-b 
okładka twarda, lakierowana
ISBN 83-915130-7-6
 
Na okładce: Jerzy Tchórzewski, Bez tytułu, 1985,
flamaster na papierze

 

Zbiór trzydziestu pięciu wierszy artysty malarza Jerzego Tchórzewskiego (1923-1999), z lat 1988-1996, wzbogacony trzynastoma własnymi monotypiami autora. 
 
Wiersze zostały poprzedzone wstępem Krzysztofa Karaska zatytułowanym Tchórzewski, jak go widzę
 
 
Zasadnicze pytanie, jakie postawić sobie 
trzeba w przypadku poezji wybitnego malarza brzmi: 
jak się ona ma w stosunku do jego twórczości 
malarskiej? Czy współbrzmi z nią, komentuje, 
uzupełnia, czy też odsłania jakąś inną, 
niespodziewaną stronę jego osobowości, której w 
plastycznej twórczości nie dostrzegaliśmy? 
[...] W odróżnieniu od malarstwa, którego 
istotną strona jest ekspresja, poezja Tchórzewskiego 
przemawia głosem dyskretnym, cichym, chodzi w 
niej bowiem o - by tak rzec - doświadczenie „skóry”. 
Poezja jest zapisem elementariów, tego, co łączyło go 
z życiem. Tego, co go z życiem rozdzieliło. 
 
(z eseju Krzysztofa Karaska)