“ÉCOLE DE PARIS”. Jewish Artists from Poland.
The Wojtek Fibak Collection

  • Cracow–Łódź 1998
  • 232 × 252 mm, 286 pages
  • 129 full-page colour plates
  • ISBN 83-908675-6-7

Publikacja dwujęzyczna w językach polskim i angielskim.

Catalogue of an exhibition held in Łódź. Choice and number of paintings differs slightly from the one presented during the Cracow exhibition. An introductory essay on the history of the housing institution – The Poznańskis’ Palace serving as a museum – has been added.

“The collection of Polish art that has been created during the last twenty years by Wojciech Fibak is undoubtedly one of the most interesting assemblages accomplished by a Pole in the 20th c. (…) This exquisite collection is a result of the owner’s passion for collecting (…) and quite extensive knowledge”
(from essay by J. Grabski)

CONTENTS

Muzeum Historii Miasta Łodzi
Pałac – muzeum
Palace – Muzeum

Józef Grabski
Artyści żydowscy z Polski w kręgu “École de Paris”. Kolekcja Wojciecha Fibaka
Jewish Artists from Poland in the Circle of “École de Paris”. Wojciech Fibak’s Collection

Władysława Jaworska
Kolekcja żywa
The Living Collection

Jerzy Malinowski
Żydowscy malarze w polskiej kolonii artystycznej w Paryżu w pierwszej połowie XX wieku
Jewish Painters in the Polish Artistic Colony in Paris in the First Half of the 20th Century

Katalog / Catalogue

Alfred Aberdam

Jankiel Adler

Henryk Epstein

Maksymilian Feuerring

Leopold Gottlieb

Henryk Hayden

Alicja Halicka

Rajmund Kanelba

Mojżesz Kisling

Roman Kramsztyk

Zygmunt Menkes

Szymon Mondzain (Samaj Mondszajn)

Mela Muter (Maria Melania Mutermilch)

Zygmunt Schreter (Szreter)

Joachim Weingart

Eugeniusz Zak