The Kremenets Open-Air Painting Sessions in the 1930s:
Tradition, Contemporaneity, Prospects

ed. by Józef Grabski, Weronika Drohobycka-Grzesiak

  • Cracow 2013
  • 200 × 257 mm, hardback
  • 247 pages, 68 colour illus. and plates, 54 b&w illus.
  • Polish and Ukrainian text
  • ISBN 978-83-89831-23-1

The Kremenets Open-Air Painting Sessions in the 1930s: Tradition, Contemporaneity, Prospects is a collection of papers presented at an international conference that took place in Kremenets (Ukraine) in 2011. The papers by Polish and Ukrainian historians and art historians explore the artistic milieu of the Kremenets and Volhynia region and introduce the artists’ colony that flourished there in the interwar period.

CONTENTS

Od redakcji

Józef Grabski
Między dawnymi a nowymi czasy: wznowienie plenerów krzemienieckich

Waldemar Odorowski
Krzemieniec na tle kolonii artystycznych w Europie

Oleksandra Panfiłowa
Poczajowska szkoła malarstwa jako ośrodek sztuki ukraińskiej na ziemi krzemienieckiej w dwudziestoleciu międzywojennym

Urszula Kozakowska-Zaucha
Dlaczego Krzemieniec? Krzemieniecka artystyczna „praca u podstaw” w okresie międzywojennym w świetle ówczesnych publikacji i korespondencji

Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska
Szczęście znaleźli w kolorze i… w Krzemieńcu

Tomasz Gryglewicz
Koncepcja pejzażu u kapistów na przykładzie twórczości Hanny Rudzkiej-Cybisowej

Andrij Klimaszewskij
Twierdza krzemieniecka na przestrzeni wieków

Jewhen Kotliar
Pymonenko, Krzemieniec, sztuka, Żydzi… Ofiara fanatyzmu jako reakcja na „kwestię żydowską” w Imperium Rosyjskim

Bogusław Krasnowolski
Architektura dawnego kolegium jezuitów w Krzemieńcu i jej twórca Paweł Giżycki w świetle badań Marii Krasnowolskiej

Aleksandra Sheybal-Rostek
Stanisław Sheybal – krzemieniecki “mecenas” sztuki

Janusz Antos
Jan Cybis w Krzemieńcu i na Wołyniu w końcu lat trzydziestych oraz w latach wojny (1939-1943)

Jacek Cybis
Jana Cybisa droga do Krzemieńca

Helena Haśkiewicz
Krzemienieckie echa Emila Krchy

Stanisław Rodziński
Emil Krcha – mój nauczyciel

Anatolij Martyniuk, Oleksandr Noga
Posłowie

Spis ilustracji w artykułach
Spis prac, ilustrujących publikację, wykonanych przez uczestników pleneru