Achille Bonito Oliva
IDEOLOGIA ZDRAJCY. SZTUKA, MANIERA, MANIERYZM

(translated from the Italian by Mateusz Salwa)

  • Kraków 2017
  • 200 × 257 mm, laminated hardback
  • 247 pages, 35 full-page colour plates
  • ISBN 978-83-89831-28-6

This is the first Polish translation of Achille Bonito Oliva’s L’ ideologia del traditore. Arte, maniera, manierismo (The Ideology of the Traitor: Art, Manner and Mannerism), a famous book by the renowned Italian art critic and historian of contemporary art – who coined the term ‘Transavanguardia’ – about a condition and strategies of action of the Mannerist artist, which turn out to be surprisingly similar to those of contemporary artists.

CONTENTS

Przedmowa


I. Zdrada, “uboczność”, cytowanie
II. Parodia, melancholia, samooszustwo
III. Sztuczność, wirtuozeria, narcyzm
IV. Strata, naśladownictwo, brak ugruntowania
V. Bycie mniejszym, podział, hałas
VI. Ucieczka, niemożność, reparacja
VII. Żałoba, nostalgia, wina
VIII. Mania, maniera, manieryzm
IX. Maska, fetysz, styl
X. Metafora, przebieranka, podwojenie
XI. Wyobraźnia, różnica, brak różnicy
XII. Kłamstwo, krytyka, paraliż
XIII. Intryga, spektakl, ceremonia
XIV. Teatr, działanie, symulacja
XV. Kaprys, turniej, splot
XVI. Solilokwium, zagadka, labirynt
XVII. Perypetia, poza, podstęp
XVIII. Zbrodnia, marnotrawstwo, wystawność
XIX. Komiczność, ironia, zawieszenie broni
XX. Śmiech, uśmiech, lament
XXI. Śmierć, ryzyko, suwerenność
XXII. Projekcja, sublimacja, dystans
XXIII. Służba, pochlebstwo, samotność
XXIV. Milczenie, spór, uzurpacja
XXV. Oblężenie, nieprzejrzystość, strumień
XXVI. Maszyna, sprzeczność, model
XXVII. Pamięć. pismo, symulakr
XXVIII. Szczelina, spójnik, pustka
XXIX. Powierzchnia, scena, powtórzenie
XXX. Pokręcenie, „poprzeczność”, dysocjacja
XXXI. Brak równowagi, brak proporcji, brak miary
XXXII. Ból, egzaltacja, zawieszenie
XXXIII. Pancerz, zezowatość, spirala
XXXIV. Odbicie, peryfraza, kopia
XXXV. Lustro, rana, reszta
XXXVI. Antyopowieść, patos, substytut
XXXVII. Odlew, odroczenie, cudowność
XXXVIII. Zawrót głowy, wywłaszczenie, wyobcowanie
XXXIX. Pozycja, przygoda, marzenie
XL. Sen, tortura, zdrada

Bibliografia
Spis ilustracji
Indeks nazwisk