ALEKSANDER KOBZDEJ. Struggle with Substance

  • Cracow–Warsaw 2002
  • 232 × 252 mm, 232 pages
  • 33 full-page colour plates,
  • 33 b&w photographs
  • ISBN 83-915130-3-3

Publikacja dwujęzyczna w językach polskim i angielskim.

Catalogue of the exhibition of paintings of Aleksander Kobzdej (1920–1972), held on the thirtieth anniversary of the artist’s death. The catalogue contains full-page colour reproductions of all exhibited works, which come mostly from the collection of the artist’s family and were hitherto rarely exhibited. Apart from some new texts written specially for this exhibition, it offers, a wide and varied selection of critical articles on Kobzdej’s art, authored by renowned Polish and foreign critics, complemented by an anthology of the artist’s own writings. The documentary part includes a biography and a record of exhibitions.

CONTENTS

Józef Grabski
Aleksandra Kobzdeja zmagania z materią
Aleksander Kobzdej’s Struggle with Matter

Anna Baranowa
Aleksander Kobzdej – malarstwo jako cena życia
Aleksander Kobzdej – Painting as the Price for Life

Danuta Wróblewska
Dlaczego Kobzdej?
Why Kobzdej?

Jerzy Tchórzewski
Olek

Tadeusz Różewicz
Inspiracje ze sztuk plastycznych
Inspiration Drawn from the Fine Arts

Wojciech Skrodzki
Aleksander Kobzdej. Dzieło bez granic
Aleksander Kobzdej. A Work of Art without Borders

Tadeusz Konwicki
Mój przyjaciel Olek
My Friend Olek

Mieczysław Porębski
Aleksander Kobzdej

Wiesława Wierzchowska
Aleksander Kobzdej

Jerzy Stajuda
Kto nie lubi Kobzdeja?
Who Doesn’t Like Kobzdej?

Mieczysław Porębski, Andrzej Jakimowicz, Jerzy Stajuda
W pracowni Aleksandra Kobzdeja
In Aleksander Kobzdej’s Studio

Janusz Bogucki
Kobzdej w Krakowie
Kobzdej in Cracow

Jerzy Madeyski
Aleksander Kobzdej

Piotr Skrzynecki
Malarstwo Kobzdeja
Kobzdej’s Painting

Stanisław Ledóchowski
Malarz optymizmu
A Painter of Opitimism

Pierre Courthion
Aleksander Kobzdej

Mieczysław Porębski
Aleksander Kobzdej

Giuseppe Marchiori
Współcześni malarze polscy
Contemporaty Polish Painters

Aleksander Kobzdej w monografiach nowoczesnej sztuki polskiej
Aleksander Kobzdej in Monographs of Contemporary Polish Art

Wypowiedzi Aleksandra Kobzdeja / Aleksander Kobzdej’s Statements
Drogi Gościu! / Dear Visitor,
Moim zajęciem jest malowanie / My Occupation Is Painting
Sztuka – to nie pocałunek anioła / Art Is No Angel’s Kiss
Znalazłem się w Kassel / I Found Myself in Kassel
Muzeum Sztuki Współczesnej / Muzeum of Contemporaty Art
Twórczość, czyli zwalczanie estetyki / Craetivity, or the Fighting of Aesthetics
Odbiorcy i twórczy w plastyce / Recipients and Creators in Fine Arts
Ku czemu zmierza sztuka. Bez granic / What Direction Is Art Heading for? Without Boundaries

Kira Gałczyńska
Sukcesy Aleksandra Kobzdeja na dwóch kontynentach
Aleksander Kobzdej’s Successes on Two Continents

Jerzy Madeyski
Powrót laureata
The Prize Winner’s Return

Zbigniew Herbert
Z pracowni artysty. Aleksander Kobzdej
From the Artist’s Atelier. Aleksander Kobzdej

Jerzy Madeyski
O paru problemach sztuki współczesnej mówi Aleksander Kobzdej
Aleksander Kobzdej Talks about a Couple of Problems of Contemporary Art

M. Jankowska
Zdziwienie Leonarda
Leonardo’s Astonishment

Biografia / Biography

Udział w wystawach / Exhibitions

Bibliografia / Bibliography

Katalog / Catalogue

Indeks nazwisk / Index